Members


InvestigatorsYang Liu
   

Han Yu
   

Chunyan Miao
   

Dusit Niyato
   

Hong Xu
   

Ah-Hwee Tan
   

Yiyang Pei
   

CollaboratorsBoi Faltings
   

Cyril Leung
   

Lixin Fan
   

Yiqiang Chen
   

Jianshu Weng
   

Xiaoxiao Li

Research StaffRui Liu
Research Fellow
   

Yueming Wu
Research Fellow
   

Jiangtian Nie
Research Fellow
   

Yuanyuan Wu
Research Fellow
   

Chao Ren
Wallenberg-NTU PPF
   

Xu Guo
Wallenberg-NTU PPF
   

Yongjie Wang
Research Fellow
   
 


Siyao Zhou
Research Fellow
   

Chuan Sun
Research Fellow
   

PhD StudentsZichao Deng
   

Alysa Ziying Tan
   

Yuxin Shi
   

Xiaoli Tang
   

Pengwei Xing
   

Yuanyuan Chen
   

Yansong Zhao
 


Yanci Zhang
   

Zhiwei Xiong
   

Xavier Tan
   

Hongyi Peng
   

Yuqiang Sun
   

Minrui Xu
   

Yige Xu
 


He Zhao
   

Yabo Ni
   

Bo Zhao
   

Shu Wang
   

Liping Yi
(Visiting Student)
   

Xianjie Guo
(Visiting Student)
   

Leming Wu
(Visiting Student)
   
 


Yuning Yang
(Visiting Student)
   

International PartnersYang Liu
   

Zehui Xiong
   

Chang'an Yi
   

Lingjuan Lyu
   

Siwei Feng
   

Guodong Long
   

Yuan Liu
   
 


Lingfei Wu
   

Songtao Lu
   

Hengjie Song
   

Rui Lin
   

Jiawen Kang
   

Jing Jiang
   

Xiaohu Wu
   
 


Bo Li
   

Qing Guo
   

Zelei Liu
   

Jie Tian
   

Maohao Che
   

Wei Yang Bryan Lim
   

Yulan Gao
   
 


Anran Li
   

AlumniChang Liu
   

Zichen Chen
   

Ying Shu
   

Pye Sone Kyaw
   

Yuan-Ai Xie
   

Zonghang Li
   

Napat Ngoenriang
   
   


Zhuan Shi
   

Jiehuang Zhang
   

Anxiang Zeng
   

Qianyu Li